توضیحات کامل :

دانلود پروژه رشته عمران

دفترچه محاسبات سوله

مقدمه
طراحی سازه های صنعتی یا همان سوله به دلیل کم توجهی در برخی دانشگاهها در بسیاری از موارد موجب کاهش اعتماد به نفس مهندسان و همچنین روبه رو شدن آنها با مشکلات متعدد درتهیه دفترچه محاسبات  می شود. به همین دلیل یک نمونه دفترچه محاسبات  طراحی سوله  20 متری، به ارتفاع 85 ، شیب 20 درصد و نیز 2 متر را با توضیحات کامل در فایل ورد برای شما عزیزان آماده نموده ایم.
 
 
کلمات کلیدی:

طراحی سوله

طراحی سازه های صنعتی

نمونه دفترچه محاسبات طراحی سوله

 
 
فهرست مطالب
بارگذاری سوله
تركیبات بارگذاری :
محاسبه ابعاد فونداسیون ، میلگردها و ورق پای ستون
محاسبه آرماتور فونداسیون
كنترل برش یكطرفه
محاسبه ضخامت مورد نیاز برای ورق پای ستون
محاسبه میل مهار
كنترل ستون
كنترل نقطه
كنترل كمانش پیچشی بال فشاری
كنترل كمانش قائم جان
كنترل برش
كنترل تیر
كنترل كمانش پیچشی بال فشار
كنترل كمانش جهشی جان
كنترل كمانش قائم جان
كنترل برش
كنترل نقطه  تیر
كنترل برش نقطه
طراحی ستون باد
طراحی باربندی روی سقف شیبدار
طراحی بادبند طولی
محاسبه لاپه سقف
تركیبات بارگذاری
كنترل كشش در نقطه
كنترل تنش در نقطه
محاسبه میل مهار لاپه ها
محاسبه پانچ های اتصال تیر به ستون قاب اصلی
كنترل فواصل پانچ ها
محاسبه پانچ های اتصال تیر به تیر
محاسبه قطری تقویتی زانویی