تکمیل فرم خرید
نام فایل

مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی

قیمت 135,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >