تکمیل فرم خرید
نام فایل

شناسایی کاراکترهای دستنویس، برپایه شبکه LVQ

قیمت 39,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >